Rörelse ska förbättra skolbarns inlärning

Barn behöver röra på sig för att kunna koncentrera sig och lära sig saker i skolan. Det är tanken bakom ett tvåårigt projekt som skolområde väster i Halmstad satsar på. Genom rörelse under skoltid ska barnens koncentration och inlärning förbättras, är det tänkt. De två idrottslärarna Jeanette Willberg och Helena Hansson ska arbeta heltid med projektet och utveckla sätt för att aktivera eleverna både på rasterna och inne i klassrummet.

Just nu arbetar Jeanette Willberg och Helena Hansson med att utbilda låg- och mellanstadielärare i hur man kan föra in rörelse på lektionstid, ett projekt som döpts till ”Röris”.

Bland annat ska eleverna få möjlighet att göra rörelseövningar vid tillfällen under skoldagen när de börjar bli trötta och ofokuserade.

De två idrottslärarna vill också förändra hur skolgårdarna ser ut, och göra de mer aktivitetsvänliga. Förutom att skolgårdarna måste utvecklas behöver skolbarnen också få fler raster, det är Jeanette Willberg och Helena Hansson överens om.