Brandmän rycker in i väntan på ambulans

Från om med den här veckan kommer invånarna i hälften av de halländska kommunerna få möjligheten att räddas av brandmän om de blir akut sjuka. Projektet ”I väntan på ambulans”, IVPA innebär att även brandmännen ska kunna hjälpa patienter med hjärt och andningsproblem. Det är landstinget som driver projektet i flera mindre halländska samhällen och i Hylte. Men kommunledningarna i Varberg och Laholm har på eget initiativ valt att inkludera hela sina kommuner.

Meningen med IVPA, är att utnyttja de fall där räddningstjänsten kan vara på plats hos en person med hjärt- eller andningsproblem snabbare än ambulansen. Enligt statistik i Laholm från 2005 så skulle det då varit aktuellt i 88 fall men hur många liv man kunnat rädda är förstås svårt att säga. Klart är att man förbättrar chanserna för patienten att överleva och gör jobbet lättare för ambulanspersonalen när den kommer.

Från och med den här veckan inför man IVPA i Laholm, Varberg och Hylte, och ett par andra orter, men redan i somras började man i Veddige där man har goda erfarenheter enligt Per Åke Eriksson som tror att det här är framtidens melodi.