Minskade sjukskrivningar ger Halland miljoner

Minskade sjukskrivningar i Halland ger 17 miljoner kronor i återbetalning till Landstinget Halland. Enligt en överenskommelse mellan landstingen och staten för att försöka minska sjukskrivningarna betalas sammanlagt 806 miljoner kronor ut för 2006.

Bäst resultat 2006 hade Gävleborg som minskat andelen sjukpenningdagar med 18,5 procent jämfört med året innan, då länet hade ett högt sjuktal. Halland minskade förra året antalet sjukpenningdagar med 6.2 procent.