Ersättning till tågpendlare

Hallandstrafiken ha beslutat att ekonomiskt ersätta resenärer som drabbats av de störningar som varit i tågtrafiken under veckan som gått.

Tågtrafiken på Viskadalsbanan har varit inställd efter stormen förra helgen, och när godstrafik förts över till Västkustbanan från södra stambanan har persontrafiken glesats ut, inte minst på kungsbackapendeln. Hur den ekonomiska kompensationen ska utformas är ännu inte bestämt, det avgörs nästa vecka säger Hallandstrafikens VD Rolf Persson.