Inte så farligt efter nattens vindar

Räddningstjänsterna har haft en del att göra med några byggnadsställningar och en del skyltar som skadats av vindarna, men det har inte varit några allvarligare situationer.

Det blev del nya elavbrott, men flera av dessa berodde mer på den tunga blötsnön i går än vinden. Både Fortum och Eon arbetar med elfelen och räknar med att klara av de flesta under dagen .