Strömlösa mobiltelefoner i stormväder

Det är inte ekonomiskt möjligt att kräva att mobiloperatörerna har bättre beredskap vid strömavbrott än de har idag.

Det säger Anders Johansson som är ansvarig för nätsäkerhet på statliga post och telestyrelsen.

Efter  stormen Per så fanns det samhällen som var helt utan telefon i ett och ett halvt dygn, och många ifrågasätter varför man inte kan se till att åtminstone mobiltelefonin fungerar vid ett strömavbrott.

De olika mobiloperatörerna har olika beredskap vid strömavbrott. Fia Edholm på Telia berättar att man där kan hålla igång en mobilstation i mellan 4 och 24 timmar, men andra operatörer har ingen reservbackup överhuvudtaget.

På statliga post och telestyrelsen PTS, så skulle man rent teoretiskt kunna kräva av mobiloperatörerna att de har bättre back-up, men det är inte aktuellt. Det säger Anders Johansson som ansvarar för nätsäkerhet på PTS.

Däremot har Post och Telestyrelsen sedan stormen Gudrun haft 100 miljoner kronor per år som staten bidragit med för att mobiloperatörerna ska kunna förbättra backupen i de mest utsatta områdena. Men nu skär staten ner på de pengarna.