Byggplaner överklagas till regeringen

Några privatpersoner och Ringsegårds samfällighetsförening vill inte ha fler villor och radhus i sitt område. De överklagar detaljplanen för ett mindre område med attraktivt läge i Ringsegård i Falkenberg till regeringen.

Planen som kommunen antagit tillåter ett tjugotal villor och radhus. De klagande tycker inte att radhusbebyggelsen passar in i den nuvarande bebyggelsen och samfällighetsföreningen tycker framförallt att det nuvarande vägnätet inte tål ökad trafik.

Länsstyrelsen har tidigare avslagit överklagandet.