Varbergs GIF vänder sig åter till Regeringsrätten

Föreningen vill slippa betala moms och skatt för inkomsterna från föreningens sekondhandförsäljning. Den här gången gäller överklagandet kammarrättens domar för åren 2003-2005.

Trots att Varbergs GIF redan för två år sen ville att Regeringsrätten skulle ta upp liknande domar i Kammarätten för åren 2001 och 2002, har ännu inte Regeringsrätten fattat något beslut.

Eftersom Kammarrätten kommit till samma slutsats för åren 2003-2005 och att föreningens sekondhandverksamhet är en kommersiell verksamhet som ska beskattas, begär nu Varbergs GIF att också dom domarna ska prövas av regeringsrätten.

Hos Regeringsrätten vill man inte säga när ett ev beslut kan komma, men säger också att ärendet ligger högt upp i högarna.