Psykiska sjukdomar har kartlagts i Halland

Psykiska sjukdomar är vanligast i Varberg och Laholm och Socialstyrelsen har hittat flera områden där det brister i den hjälp som de här hallänningarna får särkskilt vad gäller träffpunkter.