Havsbaserad vindkraft dyrare än beräknat

Det ökade intresset för att bygga vindkraftverk har gjort att vindkraftparker som byggs till havs beräknas bli betydligt dyrare än man tidigare trott.

Det är i Dagens Nyheter som man idag kan läsa om om fördyringen som gör att stora vindkraftparker riskerar att försenas. Lennart Fagerberg som är chef för Eon Vind Sverige säger i tidningen att priserna ligger 30-50 procent högre än för bara några år sedan och att det börjar bli kärvt att få ihop de ekonomiska kalkylerna. Ett av landets största projekt med vindkraft till havs planeras på stora Middelgrund utmed hallandskusten. Planerna är att över 100 snurror ska vara klara till 2011, men alla tillstånd är ännu inte klara.