Ringhals ger mer el

Ringhals har nu fått klartecken att genomföra den första av de effekthöjningar som miljödomstolen godkände för snart ett år sen.

Nu på måndag höjs effekten i Ringhals 3 i ett första steg med åtta procent. Formellt är det fortfarande bara provdrift med den höjda effekten som Statens kärnkraftsinspektion har gått med på.

- Om allt går bra  räknar vi med att tillståndet ska permanentas, säger Gösta Larsen på informationsavdelningen på Ringhals.

I nästa steg ska effekten på Ringhals 3 höjas med ytterligare cirka 5 procent.