Plogbilar i täten över Hallandsås

Det har varit mycket svåra trafikförhållanden i södra Halland under eftermiddagen.

Ett kraftigt snöfall gjorde att fordonen inte köra över Hallandsås på motorvägen söderut utan eskort av en av Vägverkets plogbilar som körde i skyttertrafik över åsen.

Ett 30-tal fordon samlades i kolonner i Östra Karup med en plogbil längs fram.

Arrangemanget ledde till mycker långa köer söderut på motorvägen