Vårdutbildning avbryts - inga nya pengar

Framtiden är fortfarande i högsta grad oviss för dom 23 vårdbiträden i Falkenberg som utbildas till undersköterskor tack vare statligt vikariestöd. När stödet till utbildningsvikariat slopas i mars måste kursen avbrytas.

Socialnämnden hade begärt tre å en halv miljoner kronor extra av kommunstyrelsen för att vårdbiträdena skulle kunna fullfölja sin utbildning. Men på tisdagen sa de ledande politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, att visserligen är det en angelägen fråga att dom får utbilda sig färdigt, men några nya pengar att skjuta till finns inte. De studerande erbjuds nu ett alternativt upplägg som innebär att de kan fullfölja utbildningen, fast på längre tid och vid sidan av sitt jobb.