Färre får bostadsbidrag

Antalet hushåll som får bostadsbidrag minskar i Halland.

Lite fler än 7 000 hushåll fick bostadbidrag under 2005 vilket är en minskning med 3 procent jämfört med året före.

Många får för mycket i bidrag och mäste betala tillbaka. Nästan var tredje bidragstagare får mycket och ska betala tillbaka över 10 miljoner till Försäkringskassan.

Ett tusen hushåll har fått för lite och kan räkna med ett extra tillskott som betalas ut i mars månad.