Unnaryd förstärker nattbevakningen

Trots att det finns bevakningsgrupper i Unnaryd varje natt fortsätter bränderna. Det mesta tyder på att branden i ett obebott bostadshus på Södra Vägen tidigt i morgonen också var anlagd.

- Nu behöver bevakningsgrupperna förstärkas, säger Dag Wilhelmsson i samhällsföreningen som organiserar bevakningen nattetid.

Teknikerna ska göra en undersökning av huset på fredag, men kriminalkommissarie Lars Hamrén säger att man utgår från att den är anlagd eftersom tillvägagångssättet är liknande som förra gången det brann.

Under onsdagen har polisen knackat dörr i området och Lars Hamrén efterlyser iakttagelser. - Unnaryd är inte så stort och någon borde ha sett något, säger Lars Hamrén.

- Sådana här ärenden är svåra och allmänheten är i det här fallet bästa polisen, säger Lars Hamrén.