Svårt för uteliggare i kylan

Kyliga dagar är det extra kritiskt att vara uteliggare. I Varberg finns akutboenden att tillgå, men i Halmstad saknas möjlighet att hysa in alla uteliggare i stan. Hemlöse Ulf Wallin i Halmstad är mycket kritisk till den situation som han och hans kamrater befinner sig i.

Ulf Wallin säger att han själv alltid på något sätt kan fixa tak över huvudet, men att han är orolig för andra kamrater som inte lyckas jämt. Han menar att någonting nytt måste till för att underlätta uteliggarnas situation i Halmstad.

Det är endast på tisdagkvällar som det bjuds något härbärge, när Johanneskyrkan anordnar nattcafé med mat och möjlighet att sova. Övriga kvällar får uteliggarna leta efter trappuppgångar, toaletter eller förråd att sova i.