Långvarig tvist om Fjordskolan löst

Kungsbacka kommun och byggföretaget Peab Sverige AB har nu kommit överens i den tvist om bygget av Fjordskolan som pågått sen 2005.

Peab var generalentreprenör när Fjordskolan byggdes 1998. En kort tid efter skolan var klar så blev det problem med bland annat läckage från taket, vilket ledde till att skolan fick evakueras och byggas om.

2005 väckte kommunen talan mot Peab vid Helsingsborgs tingsrätt, men Peab ville då inte ta ansvar för problemen. Men nu har tvisten genom förlikning fått ett slut.

Peab betalar 8 750 000 kronor till Kungsbacka kommun och avskriver samtidigt en skuld på 950 000 kronor, som kommunen haft innestående till Peab.