Ovädersrabatt till tågresenärer

Tågresenärer som drabbades av förseningar på grund av ovädret tidigare i månaden kommer att få kompensation av Hallandstrafiken och SJ.

Ersättningen utgår som en rabatt med 50 procent av priset på Västkustbanekortet. Rabatten ges i form av ett presenkort.