Uppföljning av ehecsmitta, men kunskapen är dålig

Länsveterinären i Halland ska följa upp ehecsmitta på två gårdar i Tvååker och 4-H-gården i Stättared. Gårdarna har samtliga kopplats till fall där människor insjuknat i tarmsjukdomen. Nu ska man ta uppföljningsprover i djurbesättningarna för att se om smittan klingat av.

Gårdarna har fått ett antal hygienregler att hålla sig till, men egentligen så vet man fortfarande inte hur smittan utvecklas eller om man kan påverka den.

Länsveterinär Dag Hultefors säger att man behöver mer kunskaper och att forskning på området pågår.