Skolelever får inte åka i privata fordon

Skolpersonal i Varberg får inte längre skjutsa elever eller dagisbarn i sina egna bilar.

Förbudet som gäller hela kommunen riskerar att leda till en sämre verksamhet både inom barnomsorgen och skolan. Beslutet gäller skolor och barnomsorg i hela Varbergs kommun och säger att det inte är tillåtet att ordna transport med personalens bilar eller andra motorfordon. Framöver måste allt ske med kommunala fordon, inhyrd buss eller kollektivtrafik.

- Men linjebussarna går inte så ofta, och det finns inte mycket pengar att hyra bussar för, säger Agneta Svenberg rektor på Lindbergs skola.

Katarina Eiderbrant på barn- och utbildningsförvaltningen säger att orsaken till beslutet är att kommunen inte vill riskera att få betala skadestånd om det händer en olycka, men hon inser att det också får följder.

- Jag vet redan nu att man regarerar ute i verksamheten, att då kan vi ju inte åka till simhallen och utflykten, säger Katarina Eidebrant.

- Klarar man inte sin verksamhet och det här visar sig vara ett stort problem, får man lyfta frågan till politisk nivå, säger Katarina Eidebrant.