Hallandstrafiken tar över färdtjänsttillstånd

Det blir Hallandstrafiken som får ta över hanteringen av färdtjänsttillstånd i Halmstad kommun. Det beslutade majoriteten i fullmäktige på torsdage efter lång diskussion.  

Hallandstrafiken har sen tidigare hand om upphandlingen av de som kör färdtjänstbilarna och bställnigscentralen, men nu tar man alltså också över handläggningen av själva tillstånden från kommunen. Personalen som skött uppgiften på kommunen får Hallandstrafiken som arbetsgivare.

Hallandstrafiken ska följa samma regeleverk som kommunen och enligt kommunrådet Gunnel Bengtsson så har utgångspunkten när man skrivit avtalet varit att de som är berättigade till färdtjänst inte ska uppleva någon skillnad jämfört med tidigare.

Bland andra Handikapprörelsen har protesterat mot förändringen som man menar försämrar för de som använder färdtjänst.