Polisen redan trångbodd

Trots att polishuset i Halmstad bara är åtta år gammalt är det redan för litet.

Anledningen är att antalet poliser ökat från 250 till 312 och att den nya kriminaltekniken ställer andra krav på lokaler än förr. Som en första åtgärd för att skapa mer plats har polisen sökt om bygglov för kontorsbaracker som ska ställas upp intill polishuset.

- På sikt behöver polisen bygga till det nuvarande polishuset eller bygga nytt, eller hyra in sig på någon annan plats i staden, säger Kenneth Engström som är polisen fastighetsförvaltare.