Kvinnor får inte välja kön på gynekolog

Kvinnor i Halland får inte längre välja om de ska undersökas och behandlas av en kvinnlig eller manlig gynekolog. Detta för att de manliga gynekologerna inte ska diskrimineras.

En samverkansgrupp mellan kvinnoklinikerna i södra Sverige har infört regeln att patienten får den läkare hon blir tilldelad , rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Undantag görs dock där det finns synnerliga skäl att inte låta sig undersökas av en manlig gynekolog, till exempel för kvinnor som utsatts för övergrepp eller för kvinnor med ursprung i som det heter patriarkaliska traditioner. Men för kvinnor som på mer lösa grunder önskar en kvinnlig gynekolog blir det svårare att välja.