Kassaklirr i Kungsbacka

Kungbacka kommun väntas får ett kraftigt överskott i kassan från verksamheten förra året. Prognosen pekar mot ett överskott på 196 miljoner kronor i förhållande till budgeten.

Det är 100 miljoner mer än vad man räknade med för ett halv år sedan. Låga räntor är en förklaring, står det att läsa om i Göteborgs-Posten idag. De olika förvaltningar gör ett överskott på 40 miljoner trots att nämnderna har genomfört det som var planerat under året.

Det är 6.e året i följd som Kungsbacka kommun har överskott kassan.