Bönder hör sämst

Många av Sveriges bönder lider av hörselskador. Buller från bland annat ensilagefläktar, spannmålskrossar och slarv med hörselskydd förmodas vara orsakerna.

Lantbrukarna är värst drabbade av hörselskador av alla yrkesgrupper, skriver Hallandsposten. Drygt 30 procent av lantbrukarna har nedsättning på hörseln som inte kan förklaras med ålder eller andra medicinska faktorer, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Motsvarande siffra för industriarbetare är 18 procent.