Faran över för explosionsrisk i Varberg

Räddningstjänsten i Varberg utrymde i förmiddags en lokal på Susvindsvägen nära Bilprovningen på grund av explosionsrisk.

Området var avspärrat med ett säkerhetsavstånd på 300 meter och det är länge oklart hur allvarligt läget var.

Det var en förpackning med flera tuber med acetylengas som föll i samband med lastning eller lossning och man befarade att ett par av tuberna läckte. Räddningstjänsten försökte då kyla ner tuberna och eliminera explosionsrisken.

Men ganska snart kunde man konstatera att faran var över, tuberna hade inte spruckit.