Ingen tar ansvar för miljögifter

I vår väntas utläckaget av miljögifter från de stormdrabbade skogarna nå sin kulmen. Men ingen har tagit reda på hur mycket det redan läckt eller hur stora giftchocker som kan väntas - trots varningar från bland andra Svenska Miljöinsititutet. Nu protesterar Halländska sportfiskare mot att ingen myndighet vill ta ansvar.