Hylte hoppas på kineser

För tredje gången sen 2002 har Hyltepolitiker och kommunala tjänstemän besökt sin kinesiska vänort Panzhihua och den här gången var också fyra turistföretagare från kommunen med. Syftet med resan var bland att byta erfarenheter på turistområdet. Men kan verkligen ett besök av Hylteföreträdare få igång en kinesisk turistström till Hallands enda inlandskommun?