Halmstad kommun tvingas böta

Halmstads kommun har dömts att betala 2.3 miljoner kronor i böter för att man inte levt upp till sin skyldighet att ordna boende och daglig sysselsättning åt handikappade.

Det är regeringsrätten som dömt ut böterna som effekt av 14 olika fall där människors lagliga rättigheter inte kunna tillgodoses.

-Det här är självklart allvarligt, och målsättningen är att det inte får upprepas, säger Maikaela Waltersson, ordförande i socialnämnden i ett pressmeddelande. Det största problemet för Halmstads kommun är att få fram handikappanpassade bostäder åt funktionshindrade.