Miljöteknikcenter planeras i Halland

Planer på ett helt nytt utvecklingscenter för förnyelsebar energi och miljöteknik i Halland tar allt fastare form. Idén kommer från Ulf Corné, VD för Nilsson Special Vehicles i Laholm och mannen bakom planerna på vindkraftsparker i Laholms inland.

Region Halland har redan tagit in projektet i sitt tillväxtprogram och redan i vår hoppas man kunna komma i gång. Rent fysiskt är det troligt att utvecklingscentret - där företagare, uppfinnare, idégivare och marknadsförare skall mötas- hamnar på industriområdet i Mellbystrand, enligt Nils Danred som är tillväxtchef på Region Halland. Projektet är tänkt att finansieras med både privata och offentliga medel och med EU-bidrag.