Hamnkran förstörde kaj

Halmstads Hamn och Stuveri AB stämmer försäkringsbolaget If på ersättning med drygt 20 miljoner kronor för de skador, som en hamnkran åstadkommit på en kaj i hamnen.

Kranen, som rörde sig för egen maskin på larvfötter, var försäkrad hos If genom en motorfordonsförsäkring. If avböjde ersättning med hänvisning till att skadan inte uppkommit till följd av trafik och därför inte omfattades av försäkringen.