Funktionshindrades rättigheter åsidosätts

Funktionshindrade riskerar få sämre service än dom har rätt till i flera halländska kommuner. Det visar en en undersökning som gjorts av länstyrelserna i landet.

I Halmstad, Kungsbacka, Falkenberg och Laholm finns olika typer av lokala begränsningar, som kan göra att den enskildes rättigheter inte blir tillvaratagna. Det kan till exempel gälla begränsad tid för ledsagare och personlig assistans.

Enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade - LSS - kan inte kommunerna fatta egna beslut om de funktionshindrades grundläggande rättigheter.