Torsk kan stoppa vindkraftspark

Det finns lekmogen torsk på båda de platser på Skottarevet i havet utanför Falkenberg där bolaget Favonius vill bygga en vindkraftpark. Det visar vinterns nya provfiske.

- Studien bekräftar Hallandsfiskarnas uppfattning att vindkraftverk inte hör hemma i detta känsliga lekområde för torsk, säger ordföranden Viking Bengtsson.

Provfisket i vintras visar att det finns lekmogen torsk och att sannolikt också lek pågår i alla de tre områden som undesökts - det ser ut att finnas ungefär lika mycket torsk på de båda platser som är tänkbara för vindkraftparken som på det djupare område där man också provfiskat för att få en jämförelse.

Det finns tidigare provfisken som också tyder på att Skottarevet är en viktig lekplats för torsk - men det som Viking Bengtsson menar ger tyngd åt de här nya uppgifterna är att fångsterna blev såpass stora trots att provfisket gjordes i slutet av lekperioden.

Närmast blir det nu Fiskeriverket, Hallandsfiskarna och länsstyrelsen som skall ta ställning till vindkraftsplanerna - alla tre har fått anstånd med sina remissvar av miljödomstolen i väntan på den nu klara provfiskerapporten.