Nytt användningsområde för potatis

En gentekniskt förändrad potatis som lämpar sig för papperstillverkning odlas just nu på försök på hushållningssällskapets gård söder om Halmstad.

Det man gjort är att man har stängt av den ena av två stärkelsetyper i potatisen, vilket gör den särskilt lämpad för papperstillverkning. Redan nästa år kan den här pappers-potatisen finnas i kommersiell odling, förutsatt att EU beviljar sökta marknadstillstånd. Några år fram i tiden väntar nästa nya användningsområde för denna vår urgamla basföda, nämligen som tunn plastfilm, det säger Kristofer Vamling vid företaget Plant Science of Sweden till P4 Radio Halland.