Falkenberg förlorar statliga jobb

Falkenbergs kommun riskerar att på sikt förlora ett stort antal jobb där staten är arbetsgivare.

Den nya organisationen av Försäkringskassan innebär att det kommer att ske en överflyttning av personal till både Halmstad och Varberg. Idag har Försäkringskassan omkring 35 anställda Falkenberg.

Skattemyndigheten håller också på att se om sin organisation. De flesta av de 25 som arbetar i Falkenberg idag kommer att flyttas över till kontoret i Halmstad. Ett mindre sevicekontor kommer därefter att finnas kvar i Falkenberg, berättar Hallands Nyheter.