Falkenbergspolitiker går igenom industrispårsdragning

Det är nu två dragningar av industrispåret i Falkenberg som är aktuella. Efter att de ledande politikerna avskrivit alternativet som innebar en dragning genom Valenciaområdet så var det två andra alternativ, som framförallt diskuterades på det informationsmöte som kommunen höll för allmänheten på måndag kväll.

Båda de nu aktuella alternativen går vid Smedjeholmens industriområde. Det ena spåret berör tre fastigheter och någon verksamhet på Dikesvägen i utkanten av Valenciaområdet, och det andra går över Falkenbergs mosse och kan alltså få andra miljökonsekvenser.

Vid måndagens möte uttryckte även medlemmar i Lövstavikens båtförening oro för sin verksamhet. Det tidigare alternativet som diskuterats gick rakt över deras område, men kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Wernersson säger att man tittat på andra dragningar i hamnområdet, som inte ska beröra båtföreningen. De förslagen presenterades av konsulter på mötet och ska diskuteras av de ledande politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag förmiddag.

Marie-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, säger efter mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott, att centerpartiet och moderaterna förordar alternativ sex, det vill säga det som går över Falkenbergs mosse och inte berör några fastigheter.

Tisdag den 15 maj fattar hela kommunstyrelsen beslut om vilken dragning av industrispåret man vill satsa på. Den 28 juni behandlar kommunfullmäktige frågan.