Norsk gasledning får inte begränsa Frillesås

Kungsbackas kommunledning gjorde i går en markering om den planerade naturgasledningen från Norge: Om exploatören Swedegas fastnar för alternativet att ledningen ska nå land i Frillesås - så får det inte försämra möjligheterna att bygga ut på orten.

Kommunledningen kan inte acceptera att de avsikter som finns för Frillesås i kommunens översiktsplan äventyras. Däremot har kommunstyrelsens arbetsutskott inget emot att Swedegas får göra geotekniska undersökningar på havsbotten. Alternativet till Frillesås är att gasledningen dras iland vid Väröhalvön.