Kris för sjukvården i Laholm

Den offentliga primärvården i Laholm drabbas hårt av det nya Vårdval Halland, där patienterna själva får välja vårdcentral.

10 procent av den totala budgeten, eller 7 miljoner kronor  måste sparas.

Orsaken är att Laholm är den halländska kommun som har största andel privata vårdgivare. Mer än hälften, 54 % av vården är privat, och det gör bland annat att Glänninge vårdcentral hotas av nedläggning.