Sjukpersonal upprörd över besparingar

Personalen på Glänninge vårdcentral och vårdcentralen centrum i Laholm är både arga och frågande inför beskedet att de kanske måste spara flera miljoner kronor. Och under onsdagen har en patient lagt in en protestlista för att samla namn mot en nedläggning.

- Det känns gott att få back up från patienterna, säger Bodil Christiansson, sjuksköterska på Glänninge vårdcentral.

Besparingsförslag har lagts fram som innebär att disktriktssköterskemottagningar läggs ner och att de båda vårdcentralerna slås samman. Enligt förslaget ska Glänninge vårdcentral flyttas i bantad version till vårdcentralen centrums lokaler. I ett av förslagen ska också de tre distriktsköterskemottagningarna i Veinge, Våxtorp och Vallberga läggas ner.

Underskottet är en följd av vårdval Halland. Många patienter som inte gjort egna aktiva val har listats hos privata läkare, fler än vad som sades från början.

På vårdcentralerna är personalen mest upprörd över att man inte fått några besked på sina frågor om hur det kunnat bli så här.

- Folket i Laholm måste få veta vad vårdval Halland innebär,  och vilka konsekvenser det leder till, säger Marie Albrektsson sjuksköterska  på vårdcentral Centrum i Laholm.