Varbergs förlorade skattemål

Fotbollsföreningen Varbergs GIF har förlorat tvisten med skattemyndigheten om inkomsterna från secondhandförsäljning.

Regeringsrätten har beslutat att inte ge prövningstillstånd, och därmed gäller Kammarrättens dom. Den innebär att Varbergs GIF ska betala moms på försäljningen under 2001 och 2002 med sammanlagt 767.000 kronor. Dessutom ska föreningen betala inkomsskatt på försäljningen på över en miljon.