Överbelagt sjukhus kostar mer

Nu kommer den första räkningen till landstingsstyrelsen på överbeläggningen på länssjukhuset i Halmstad hittils i år.

Sjukhusledningen begär 42 miljoner kronor extra för att täcka kostnader för det stora anhopningen av patienter. Beläggningen har varit över 100 procent under årets första månader.

Under hela 2007 räknar sjuksledningen med att underskottet blir omkring 90 miljoner, upper Hallandposten.