Flyktingar får inte den sjukvård de behöver

Många flyktingar med traumatiska upplevelser bakom sig har svårt att få rätt vård i Halland, och det försvårar integrationen.

På grund av stress och trauma-problem kommer flyktingarna inte vidare i svenskundervisningen eller ut på jobb, vilket ökar isoleringen och förvärrar sjukdomen.

- Vi får inte det hjälp vi behöver av psykiatriker och andra specialister,  och på vårdcentralerna har vi svårt att räcka till. Det säger Sven Hallén som är läkare i Getinge.

Enligt en rapport från Region Halland är det flera inom primärvården som efterfrågar nån typ av traumacenter, där det finns resurser och kompetens att ta hand om flyktingar med stora psykiska besvär.