Hylte och Gislaved ökar samarbetet

Samarbetet mellan Hylte och Gislaveds kommuner ska utökas. Ett gemensamt remissyttrande till vägverket från de båda kommunerna ska förhoppningsvis leda till förbättringar på Nissastigen.

Hylte och Gislaved samarbetar redan i gränsbygdsfrågor som rör barn och skolgång. Äldreomsorgen kan komma in i samarbetet, liksom djurtillsyn.

- Framöver kan också gemensamma ansökningar om EU-bidrag bli en del av samarbetet, säger Lennart Olsson kommunråd i Hylte (c).