Kungsbackaborna ifrågasätter barnprognos

Partiet Kungsbackaborna ifrågasätter om kommunen verkligen har rätt faktaunderlag när man planerar barnomsorgen. Enligt Stephan Philipson i Kungsbackaborna så använder sig kommunen av prognoser som säger att det under de närmaste fem åren kommer att bli färre barn än i dag i de åldrar som utnyttjar barnomsorg.

Detta trots att den här åldersgruppen väntas växa i riket som genomsnitt. I en interpellation till barnomsorgspolitikern Larry Söder ifrågasätter Stephan Philipson varför den kraftiga ökningen av antalet förskolebarn i Kungsbacka plötsligt skulle upphöra när den i många år har visat sig vida överträffa riksgenomsnittet.

Och föräldrar som inte får förskoleplats till sina barn i tid ska få rätt till ekonomisk kompensation. Det föreslår en arbetsgrupp i folkpartiet, med stöd av övriga regeringspartier. Barn över ett år ska erbjudas plats på förskola inom tre till fyra månader, men en del kommuner har haft svårt att leva upp till det.