Höjda villaförsäkringar på grund av klimatförändringar

Hallänningar som bor i riskområden för översvämningar får snart räkna med att betala mer för att försäkra sina hus. Det är en tydlig följd av de oväder som misstänks bero på klimatförändringar, säger Gunnar Jämbring på Länsförsäkringar Halland.

Inom ett par år räknar Länsförsäkringar Halland med att premierna höjs för att försäkra villor som ligger i riskområden för öäversvämingar. Kanske höjs också självrisken. Hur mycket räknar bolagets experter som bäst på.

Stormen Gudrun, stormen Per och vinterns översvämning i Kungsbackaån är de tre största händelserna på senare tid som kan ha koppling till klimatförändringar. Bara dessa tre har hittills kostat Länsförsäkringar Halland närmare 500 miljoner kronor.