Pizzerior underkända vid kontroll

Ingen av 50 undersökta pizzerior i Halmstad klarade sig undan anmärkningar när miljö- och hälsoskyddspersonal nyligen kontrollerade de.

24  pizzerior godkändes, eftersom anmärkningarna inte var allvarliga. Resten underkändes på grund av allvarliga eller för många brister.

Ingen pizzeria behöver stängas, men de som fått underkänt får nya besök av en inspektör för att kontrollera att bristerna rättas till.