Ungdomscamping stängs i midsommar

Det blir ingen ungdomscamping på Karlstorps camping i Tylösand i midsommar. Miljödomstolen har i ett preliminärt beslut kommit fram till att störningarna från campingen är så stora för dem som bor i närliggande villor att verksamehten inte kan tillåtas.

Karlstorps camping drivs av fotbollsklubben Astrio och är en av få campingplatser som tar emot ungdomar på midsommar. Grannarna har länge klagat på verksamheten men inte fått gehör hos länsstyrelsen.

Anders Olander vid närpolisen i Halsmtad säger i en kommentar att det är mycket viktigt att information om att campingen är stängd når ut till de unga som tänk fira midsommar i Halmstad för att förebygga problem.

Karlstorps camping drivs av fotbollsklubben Astrio, och är en av få campingplatser som tar emot ungdomar på midsommar. Grannarna har länge klagat på verksamheten men inte fått gehör hos länsstyrelsen.

Anders Olander vid närpolisen i Halsmtad säger i en kommentar att det är mycket viktigt att information om att campingen är stängd når ut till de unga som tänk fira midsommar i Halmstad för att förebygga problem.