Sommarsemestern i fara för vårdpersonal

Svårigheten att hitta sjuksköterskor till semesterperioden har aldrig varit så stor som nu i Kungsbacka. Man befarar att ordinarie personal måste senarelägga sina semestrar

Samtidigt brottas äldreomsorgen med ett växande ekonomiskt underskott som i år väntas bli 7 miljoner kronor. Det är kostnaderna för hemtjänst som spränger alla ramar. Det beror förmodligen på att  allt fler vill och förväntas bo hemma så länge det går.