Varbergs sjukhus satsar på robotkirurgi

Nu tänker också sjukhuset i Varberg satsa på robotassisterad kirurgi. Sjukhusets styrelse har beslutat att köpa in en robot som framför allt ska använda vid prostataoperationer.

Andra användningsoområden för en robot och titthålsteknik är gynekologiska operationer och tarmoperationer. En robot kostar mellan 12 och 15 miljoner.