Vindkraftverken störande för människor

Det visar sig att människor störs mest av det svischande ljudet, trots att det ligger under den tillåtna nivån på 40 decibel.